Kontakt

Porodični podrum Radulović

mr Milan Radulović dipl.ing., vlasnik
Slovenska 51, 37208 Čitluk, Kruševac

Mobilni: 064-12-68-184

Tel. Kruševac: 037-3642-150

Tel. Beograd: 011-227-4427

E-mail: dunjadukat@ptt.rs
E-mail: dunjevacadukat@ptt.rs

Poslovna identifikacija

PORODIČNI PODRUM RADULOVIĆ d.o.o.
PIB: 106193002
Matični broj: 20552816
Tekući račun: 165-19987-30